Rreth Nesh

COSMOPLASTICA është themeluar në vitin 1997 si një kompani private e kufizuar për prodhimin dhe tregtimin e artikujve plastikë të konsumit të gjerë.

Rreth Nesh

COSMOPLASTICA është themeluar në vitin 1997 si një kompani private e kufizuar për prodhimin dhe tregtimin e artikujve plastikë të konsumit të gjerë. Në vitin 1997 kjo firmë filloi veprimtarinë e saj vetëm me dy makineri dhe disa forma të artikujve plastikë.
Nga viti në vit filluan të shtohen një e nga një makineritë, artikujt dhe llojet e tyre, numri i punëtorëve, dhe sot këto të dhëna paraqiten si më poshtë:

Pse Ne?

Cilësia e artikujve të prodhuar është e lartë duke i krahasuar dhe me artikujt e tjerë të ngjashëm që kanë hyrë në tregun shqiptar.

Gjatë këtyre viteve, firma jonë ka rritur nga viti në vit kredibilitetin e saj në tregtimin e këtyre artikujve, gjë që e tregon qartë rritja e klientelës së tregtimit të tyre në territorin e vendit. Kompania është një kompani e larmishme që shfrytëzon fuqinë e inovacionit në industrinë e plastikës. Në tregun e produkteve plastike COSMOPLASTICA është shfaqur si një prej emrave të preferuar. Kompania vazhdon të ofrojë produkte të cilësisë më të mirë për klientët e saj. Pranimi i cilësisë së produkteve tona na ka ndikuar për të prodhuar dhe tregtuar produkte të cilësisë plastike më të dallueshme dhe më të përballueshme.

Misioni

Të shkëlqejmë dhe të mbajmë një avantazh të dukshem në industrine e prodhimeve te artikujve plastike, me një theks të fortë dhe të qëndrueshëm të cilësisë së lartë dhe përgjegjësisë sociale

Vizioni

COSMOPLASTICA synon të jetë një nga kompanite me te medha ne industrine e artikujve plastike ne Shqiperi, e matur me punën tonë dhe e drejtuar nga një angazhim total për filozofinë dhe vlerat tona thelbësore.

cosmo2016Rreth Nesh